• truong mam non apollo
  • truong mam non apollo english

Tin tức » Bảng tin trường Apollo

Giải nhì : Tiết mục "Green Life" của Trường Mần Mon Apollo

Nằm trong Dự án Giao Lưu Văn Hóa Quốc Tế của Trung tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức, chương trình Lễ hội "Sắc màu Hawaii" được diễn ra vào ngày 30/11/2013 tại Pearl Café với hơn 500 người tham dự, gần 100 thí sinh dự thi cho hơn 20 tiết mục.